Logo censorsekretariatet
Introduktionsmøde
Introduktionsmøder for censorer afholdes i udgangspunktet hvert år af Censorformandskaberne i samarbejde med Censorsekretariatet.

Formålet med mødet er at introducere dig som beskikket censor, at tydeliggøre kravet til hvad der forventes i dit virke, det skal bidrage til dit virke i praksis. Samt en grundlæggende forståelse af censorinstitutionens interesser i forhold til, hvem der påtager sig hvilke opgaver og i forhold til afholdelse af ekstern censur.

Møderne varierer i dagsorden afhængigt af, hvad der er aktuelt inden for uddannelsesverdenen. Møderne giver altid mulighed for en spændende erfaringsudveksling med og blandt censorer på tværs af uddannelser, og lægger op til dialog om udvikling i de fag/fagområder som du er beskikket censor ved.

Emner til mødet kan være:

  • Censors rolle/Krav til god censoradfærd
  • Lovgivning
  • Censorernes tilsyn med censorinstitutionen
  • Digitaleksamener
  • Censur som bibeskæftigelse - 125 timers reglen
Censormøde 2019

Matriale fra censormødet 23. og 24. oktober 2019 i Roskilde og Aarhus

Fil
Introduktion af ny-beskikkede censorer powerpoint
Censormøde 2018

Censormødet 2018 blev afholdt hhv. d. 23. oktober 2018 i København, CPH business, Landemærket 11 og d. 24. oktober 2018 i Aarhus, Aarhus Erhvervsakademi, Sønderhøj 30.

1. del: Fælles møde

Oplæg fra Kim Pedersen: Kim Pedersen er cand.mag. og lektor på Københavns Erhvervsakademi. Han er underviser på KEAs adjunktuddannelse og har været projektleder på projektet om transfer og praksisnærhed.

Oplæg fra sekretariatsleder Marianne Vork: en kort præsentation af censorsekretariatets organisering, arbejds- og opgavefordeling mv.

2. del: fagspecifikke møder med censorformandskaberne


Fil
Tranfer og praksisnærhed v. Kim Pedersen
Oplæg fra sekretariatsleder Marianne Vork
Workshop Bestiller, PP
Workshop Miljø og Laboratorieteknologi samt Jordbrug, PP
Workshop Salg og markedsføring, Referat
Workshop Salg og markedsføring, PP