Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere
administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Velkommen til Erhvervsakademiernes CensorsekretariatCensorsekretariatet er lukket torsdag d. 29. november 2018

Grundet møde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse er kontoret lukket hele dagen.


Juleferie

Censorsekretariatet holder juleferie fra d. 24. december 2018. Vi er tilbage på kontoret d. 7. januar 2019.