Logo censorsekretariatet

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat

Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Censorsekretariatet har visualiseret censorinstitutionens funktioner. Du vil som læser møde et symbol under hver fane på sekretariatets site, som forklarer hver enkelets interessents virke og kerneopgave.

Her er fortællingen om censorsekretariatets interessenter: Først og fremmest udstikker ministeriet de retningslinjer, som alle arbejder ud fra. I midten er “skoleskibet”, hvor man som studerende kan tage sig en uddannelse. Med om bord er den studerende, som skal bevise, at personen kan styre skibet, eksaminator, som ved, hvordan et skib skal sejles, og censor, som overvåger, at det går ordentligt til. Når det er tid til en eksamen, sætter bestilleren det hele i bevægelse med årerne. Fyrtårnet, dvs. Censorformandskabet, som censor spejler efter, ved hvordan landet og erhvervet ligger. Kortet repræsenterer uddannelsesnetværket, som kan give et billede af, hvor man kan sejle, og hvor man kan gå i land. Censorsekretariatet forankrer samarbejdet mellem uddannelserne og censorerne. Bestyrelsen i Censorsekretariatet vejleder og fungerer derfor som kompas.


OK18: Har du censur i den varslede strejkeperiode?

Hvis du har censur i den varslede strejkeperiode, i forbindelse med OK18, bedes du orientere dig hos din egen fagforening om, hvordan du er stillet. Er du omfattet af den varslede strejke, og må du i så fald ikke varetage censur, bedes du kontakte Censorsekretariatet hurtigst muligt.