Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet
Hobrovej 85 - 9000 Aalborg - 7269 8700 - kontakt@censorsekretariatet.dk
Postboks 44 - 9100 Aalborg

Censormøderne d. 25. og 26. oktober 2016 bliver udsat

Vi er desværre blevet nødsaget til at udsætte censormøderne d. 25. (Aarhus) og 26. oktober (København) 2016.

Censorsekretariatet vil senere på året indkalde til censormøderne, men allerede nu kan du sætte kryds i kalenderen d. 8. februar 2017(Aarhus) eller 9. februar 2017 (København). Møderne afholdes i samme tidsrum som først planlagt.Hvem skal jeg spørge eller henvende mig til?

Her på hjemmesiden kan du finde ud af, hvem du skal rette din henvendelse til. Under Organisering kan du se arbejds- og opgavefordeling mellem Censorsekretariatet, censorformandskaberne og uddannelsesinstitutionerne. Under menupunktet Kontakt os kan du finde kontaktoplysninger på Censorsekretariatet og censorformandskaberne.Censorsekretariatets arbejde og opgaver

Censorsekretariatet er et administrativt organ, hvis primære opgave er at allokere censorer til eksamener på de kortere og videregående uddannelser inden for:
  • Merkantile erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
  • IT KVU uddannelser og IT professionsbacheloruddannelser
  • Akademiuddannelser, AU
  • De tekniske KVU uddannelser og professionsbacheloruddannelser
  • Den merkantile diplomuddannelse

Censorsekretariatet varetager en række forskellige opgaver, der særligt vedrører drift og kvalitetssikring. Nærmere specifikationer og beskrivelse af Censorsekretariatet kan du finde under Organisering. Under Kontakt kan du se, hvordan opgaverne er fordelt i sekretariatet.