Logo censorsekretariatet

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariatet

Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.


Telefontid indføres midlertidig...

Vi i Censorsekretariatet er midlertidig nødsaget til at indføre telefontid grundet travlhed. Telefontiden er delt over to tidspunkter på alle hverdage.

Telefontid:

kl. 08.00-10.00 og igen fra kl. 12.15 til 13.15

Ved uopsættelige forhold kan i kontakte

Marianne Kehlet Vork på telefon 72691365, alternativt Simone Nørgaard Vangsted på telefon 72691369

Vi håber på Jeres forståelse.

Hjemmesidens anvendelse

Erhvervsakademiernes hjemmeside søges altid at være opdateret med al nyttig og nødvendig information i forhold til censorinstitutionen generelt. Hjemmesiden er opdelt efter censorinstitutionens forskellige interessentgrupper, således at du som bruger altid hurtigt og nemt kan finde den information eller vejledning, der er vigtig for netop dig. Skulle du savne informationer i forhold til den rolle, du administrerer i- og omkring censorinstitutionens interesser, er du velkommen til at kontakte os pr. telefon eller e-mail. Vores kontaktoplysninger finder du under fanen kontakt os. Her finder du også kontaktoplysninger på censorformandskaberne.

Sondringen mellem kontakten til Censorsekretariatet og censorformandskaberne opdeles ud fra administrativ karakter og fagspecifik viden. Ved første nævnte skal du kontakte Censorsekretariatet, og har du fx som censor et fagspecifikt spørgsmål, skal henvendelen rettes til censorformandskabet. Censorformandskaberne er dannet ud fra deres fagspecifikke viden, hvorfor du som bruger skal være opmærksom på, hvilken uddannelse spørgsmålet retter sig til. Alt dette fremgår under kontakt os.

Skulle du være i tvivl om, hvem henvendelsen skal rettes mod, er du altid meget velkommen til at kontakte Censorsekretariatet, så vil vi sætte dig i forbindelse med den eller de, som kan hjælpe dig videre.

Visualiseret censorinstitution

Her er fortællingen om Censorsekretariatets interessenter:

Først og fremmest udstikker Styrelsen ("KRONEN") de retningslinjer, som alle arbejder ud fra. I midten er “SKOLESKIBET”, hvor man som studerende kan tage sig en uddannelse.
Med ombord er den studerende (som skal bevise, at personen kan styre skibet), eksaminator (som ved, hvordan et skib skal sejles), og censor (som overvåger, at det går ordentligt til).

Skoleskibets betydning

Når det er tid til en eksamen, sætter bestilleren det hele i bevægelse med "ÅRENE". "FYRTÅRNET", dvs. Censorformandskabet, som censor spejder efter, ved hvordan landet og erhvervet ligger. "KORTET" repræsenterer uddannelsesnetværket, som kan give et billede af, hvor man kan sejle, og hvor man kan gå i land. Censorsekretariatet forankrer ("ANKERET") samarbejdet mellem uddannelserne og censorerne. Danske Erhvervsakademier vejleder og fungerer derfor som "KOMPAS".