Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat

Censorsekretariatet holder lukket uge 28, 29, 30.


Resultatet for valget til næstformandsposten på Design:

 • Henriette Bjørnbak (11)
 • Kirsten Nyboe (9)

Resultat på valg

Hermed resultatet af censorformandskabsvalget. Eksamensbekendtgørelsen forskriver at mindst én i et censorformandskab skal være en aftager censor, hvorfor en kandidat med et lavere- eller lige antal stemmere kan blive valgt til censorformandsposten frem for en intern censor, som i princippet har flere antal stemmere, jf.: § 27, Stk. 3.

Censorkorpsets formand og næstformand eller næstformænd danner et censorformandskab. Mindst 1 af censorerne i formandskabet skal være aftagercensor.

På uddannelsesområdet for design skal der være omvalg på næstformandsposten, nærmer information kommer derpå.

Censorformandskabet på Optometri
 • Marianne Ledet Mågård (8) Formand
 • Steen Aalberg (7) næstformand

 • Censorformandskabet på Administration, velfærd og sundhed
 • Dorte Wier (10) Formand
 • Peer Schaumburg-Müller (4) Næstformand
 • Gitte Hvid Christensen (3)
 • Claes Kell Nilas (3)
 • Jane Jakobsen (3)
 • Bjarne P. Nielsen (3)

 • Censorformandskabet på Design
 • Tine Hjort (12) Formand
 • Kirsten Nyboe (6)
 • Henriette Bjørnbak (6)
 • Annette Greenfort (5)

 • Censorformandskabet på Byggeri
 • Gert Johansen (16) Formand
 • Kirsten Nielsen (9) Næstformand
 • Peter John Andersen (7)
 • Sara Lorentzen (3)
 • Vibeke Boisen Brandhof (2)
 • Niels Otto Hymøller (1)

 • Censorformandskabet på Ledelse og HR
 • Pia Lindkvist (33) Formand
 • Jørgen Rybirk (10) Næstformand
 • Aage Ravn (8)
 • Gerd Müller (6)
 • Vagn Jørgensen (2)

 • Censorformandskabet på Jordbrugsvirksomhed
 • Annette Riddersholm (12) Formand
 • Thomas Krabben (3) Næstformand

 • Censorformandskabet på Miljø- og laboratorieteknologi
 • Gunhild Brynning (16) Formand
 • Kenneth Lokind (10) Næstformand
 • Hanne Rasmussen (8)
 • Jacob Bille Carlsen (5)

 • Censorformandskabet på Digital kommunikation og multimedie
 • Per Thykjær Jensen (26) Formand
 • Per Schou-Nielsen (14) Næstformand
 • Barbara Krarup Hansen (7)

 • Censorformandskabet på Produktion, teknik og energi
 • Jesper F. Carstens (10) Formand
 • Ole Cramer-Bach (7) Næstformand
 • Benthe Laursen (4)
 • Claus Kofoed (2)
 • Jørgen Kleis (2)

 • Censorformandskabet på Installation
 • John Midtgaard Jensen (5) Formand
 • Jørgen Gorm Hansen (4)
 • Viggo Bitsch (3) Næstformand
 • Henning Nielsen (1)

 • Censorformandskabet på It og softwareudvikling
 • Ole Eriksen (30) Formand
 • Ole Middelhede (16) Næstformand
 • Peter Topp Jensen (13)

 • Censorformandskabet på Innovation og entrepreneurship
 • Lars Haahr (15) Formand
 • Troels Ravn Klausen (10)
 • Klaus E. Olsen (9) Næstformand

 • Censorformandskabet på Salg og markedsføring
 • Kent Riis (18) Formand
 • Berit Elsebeth Simonsen (15) Næstformand
 • Maria Kirstine Lovén (14)
 • Kristian Bech Andersen (10)
 • Kim Sørensen Ramus (10)
 • Annelise Monsen (9)
 • Thomas Herbert Kokholm (7)
 • Hans Hannibal (7)
 • Michael Vaag (7)
 • Renate Nielsen (5)
 • Jan Carlsen (5)
 • Thomas Feldborg Lohse (3)
 • Jytte Jacobsen (3)
 • Josiah Kow Sarquah (1)

 • Censorformandskabet på Finans og økonomi
 • Lars Bjørnvik (28) Formand
 • Jørn Evan Jensen (19) Næstformand
 • Jens Gunst (9)
 • Søren Damstrup (8)