Logo censorsekretariatet
Kvalitetsudvalg
Kvalitetsudvalgene er de medansvarlige og den udfarende kraft i akkrediteringsarbejdet på uddannelsesinstitutionerne. Censorformandskaberne og Censorsekretariatet samarbejder tæt sammen med kvalitetsudvalgene omkring at skabe den nødvendige kvalitet i styringen af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Censorsekretariatet og censorformandskaberne arbejder tæt sammen med både erhvervsakademiernes- og professionshøjskolernes kvalitetsudvalg. censorformandskaberne er forpligtiget til at sikre at censorerne via deres censorrapporter bidrager til institutionsakkrediteringen, hvorfor censorrapporterne i praksis både er et bidrag til censorformandskabernes årsberetning samt til akkrediteringsarbejdet generelt.


I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal alle uddannelsesinstitutioner sikre at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger på deres hjemmeside der vedr. de uddannelser og- eller fag som berører censorernes virksomhed. Der skal bl.a. være adgang til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning og andet materiale som har betydning for at censorerne kan gennemfører de eksterne eksaminer succesfuldt.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk