Kvalitetsudvalg
Kvalitetsudvalgene er de medansvarlige og den udfarende kraft i akkrediteringsarbejdet på uddannelsesinstitutionerne. Censorforpersonskaberne og Censorsekretariatet arbejder tæt sammen med kvalitetsudvalgene om at skabe den nødvendige kvalitet i styringen af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Censorsekretariatet og censorforpersonskaberne arbejder tæt sammen med både Erhvervsakademiernes- og Professionshøjskolernes kvalitetsudvalg. Censorforpersonskaberne er forpligtet til at sikre, at censorerne via deres censorrapporter bidrager til institutionsakkrediteringen, hvorfor censorrapporterne i praksis både er et bidrag til censorforpersonskabernes årsberetning samt til akkrediteringsarbejdet genereltI henhold til eksamensbekendtgørelsen skal alle uddannelsesinstitutioner sikre, at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger på deres hjemmeside, der vedrører de uddannelser og/eller fag, som berører censorernes virksomhed. Der skal bl.a. være adgang til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning samt andet materiale, der har betydning for, at censorerne kan gennemføre de eksterne eksaminer succesfuldt.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk
Indstilling af censorer

I etablering af et censorkorps og i henhold til censorbekendtgørelsen skal censorforpersonskaberne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne indstille censorer til beskikkelse.

!OBS! Det er derfor utroligt vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne vedligeholder kontakten til aftagerfeltet og interne kandidater ift. at få indstillet det nødvendige antal censorer til censorkorpset i samarbejde med censorforpersonskaberne versus antal prøver.
Det vil i praksis sige, at hver institution bør indstille et minimum af kandidater sammenholdt med antal afholdte eksterne prøver.

Kommer Censorsekretariatet i en situation, hvor censorkorpset ikke har den passende størrelse, vil det i praksis betyde, at Censorsekretariatet pr. allokering skal bede om hjælp til at få rekrutteret en censor. Dette er ressourcetungt for særligt institutionerne selv, censorforpersonskaberne og Censorsekretariatet.

Rapporter og statistik

Under fanen 'Uddannelsesnetværk' og herunder 'Rapporter og statistik' på din profil finder du censor- og eksaminatorrapporter fra de enkelte prøver på de uddannelser, hvor du er i netværk/fællesudvalget for egen institution. Disse har du mulighed for at søge frem fra en given periode. Du kan ligeledes søge en specifik rapport frem ved at søge på enten censor- eller prøvenummer.

Censor- og eksaminatorrapporter til samme prøve vil altid ligge efter hinanden i systemet, såfremt begge er udfyldt. Netværket har mulighed for at se følgende statistikker og data på:

Allokeringsstatistik

 • Afstand
 • Alder
 • Intern/aftager
 • Antal allokeringer pr. censor
 • Antal studerende pr. censor
 • Allokeringer på uddannelsen

Beskikkelsesstatistik

 • Opdelt på fag

Karakterstatistik

 • Fordelt på kategorier/kvalifikationer

Rapporter

 • Censor- og eksaminatorrapport
 • Opsummering af censorrapporter
 • Statistik for censorrapporter