Kvalitetsudvalg
Kvalitetsudvalgene er de medansvarlige og den udfarende kraft i akkrediteringsarbejdet på uddannelsesinstitutionerne. Censorforpersonskaberne og Censorsekretariatet arbejder tæt sammen med kvalitetsudvalgene om at skabe den nødvendige kvalitet i styringen af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Censorsekretariatet og censorforpersonskaberne arbejder tæt sammen med både Erhvervsakademiernes- og Professionshøjskolernes kvalitetsudvalg. Censorforpersonskaberne er forpligtet til at sikre, at censorerne via deres censorrapporter bidrager til institutionsakkrediteringen, hvorfor censorrapporterne i praksis både er et bidrag til censorforpersonskabernes årsberetning samt til akkrediteringsarbejdet genereltI henhold til eksamensbekendtgørelsen skal alle uddannelsesinstitutioner sikre, at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger på deres hjemmeside, der vedrører de uddannelser og/eller fag, som berører censorernes virksomhed. Der skal bl.a. være adgang til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning samt andet materiale, der har betydning for, at censorerne kan gennemføre de eksterne eksaminer succesfuldt.

Fil
Vejledning til din profil pĂĄ www.censorsekretariatet.dk
Rapporter og statistik

På din profil finder du bl.a. censor- og eksaminatorrapporter for de enkelte prøver på de uddannelser, hvor du er i kvalitetsudvalg for egen institution. Disse har du mulighed for at søge frem fra en given periode. Du kan ligeledes søge en specifik rapport frem ved at søge på enten censor- eller prøvenummer.

Censor- og eksaminatorrapporter til samme prøve vil altid ligge efter hinanden i systemet, såfremt begge er udfyldt. Som kvalitetskonsulent har du mulighed for at se følgende statistikker og data på:

Allokeringsstatistik

  • Antal prøver fordelt pĂĄ fag/kvalifikation

Rapporter

  • Censor- og eksaminatorrapport
  • Opsummering af censorrapporter
  • Statistik for censorrapporter