Logo censorsekretariatet
Danske Erhvervsakademier
Danske Erhvervsakademier fungerer som faglig rådgiver, og skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet, herunder følger med i de uddannelsespolitiske tendenser og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Danske Erhvervsakademiers rolle
Censorsekretariatet er organiseret ved rektorkollegiet for Danske Erhvervsakademier, som varetager Censorsekretariatets interesser og fungerer som faglig rådgiver. Censorsekretariatets fysiske placering ligger ved University College Nordjylland. Danske Erhvervsakademier skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet. De følger de uddannelsespolitiske tendenser tæt og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet

Censorsekretariatets kontaktperson ved Danske Erhvervsakademier

- Rektor Henriette Slebsager, Erhvervsakademi Midtvest

Fil
Kommissorium