Aktuelle informationer

Under 'Aktuelle informationer' kan du altid blive opdateret på nye og/eller væsentlige informationer inden for censorinstitutionen. Informationerne henvender sig derfor primært til dig, der er censor eller eksaminator.

'Aktuelle informationer' bliver bl.a. brugt til at skabe en ensartethed mellem denne hjemmeside samt Censorsekretariatets Facebook-side og LinkedIn-profil, som du også er velkommen til at følge eller kontakte os på. Du kan finde et direkte link til vores SoMe-kanaler under fanen 'Kontakt os' eller ved at trykke her: Erhvervsakademiernes Censorsekretariat - Kontakt os.

Når det vurderes, at informationerne ikke længere er nye, bliver de enten slettet eller overflyttet fra 'Aktuelle informationer' til den relevante fane i venstre side.


7. december 2023

Hvor kan jeg som censor se mine aktive beskikkelser?

Hvis du ønsker at se dine aktive beskikkelser, skal du blot logge på din profil og derefter trykke på 'Beskikkelser' øverst i højre hjørne. Hvis du har aktive beskikkelser, kan du modtage forespørgsler på eksterne prøver inden for disse.

❕ Hvis du har ansøgt om beskikkelse på en ekstern prøve og endnu ikke modtaget svar på din ansøgning, vil denne IKKE fremgå i oversigten over dine aktive beskikkelser ❕

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på mail kontakt@censorsekretariatet.dk eller telefon 7269 8700.


30. november 2023

Kan jeg modtage flere forespørgsler på den samme prøve?

Svaret er JA.

Du kan som censor godt opleve at modtage flere forespørgsler på den samme prøve. Det kan der være flere årsager til:

  1. Eksamensdatoen er blevet ændret.
  2. Antallet af eksaminander er blevet ændret.
  3. Prøven er blevet omlagt til online.

... Eller andre væsentlige ændringer.

Hvis du derfor modtager en forespørgsel på en prøve, som du allerede har taget stilling til og ikke har accepteret, vil vi opfordre dig til at tjekke forespørgslen igen, da én af ovenstående årsager ofte kan være en forklaring herpå.


23. november 2023

Hvor finder jeg kontaktoplysninger på censorforpersonskaberne?

Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres, spørgsmål til studieordninger eller blot et fagfagligt spørgsmål, skal du kontakte censorforpersonskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.

Du kan finde kontaktoplysninger på censorforpersonskaberne og/eller hvilke uddannelser, der hører under hvilket censorforpersonskab under fanen 'Kontakt os'.