Logo censorsekretariatet
Aktuelle nyheder

Husk altid at have opdaterede kontaktoplysninger på din profil

Kontaktoplysningerne på profilerne er vores primære kommunikationskanal. Husk derfor at holde jeres kontaktoplysninger på jeres profiler opdateret.

Du kan opdatere dine kontaktoplysninger via din profil på vores hjemmeside under "min profil" i højre side.Besked til institutionerne og censorerne, vedr. Covid-19

Censorsekretariatet holder åbent som normalt, men arbejder blot hjemmefra.

Vi skal bede de institutioner der har planlagt censur tage stilling til om censuren skal:

- Flyttes til ny dato

- Eller afholdes som digital censur, fx via Zoom eller TEAMS.

Institutionerne skal meddele dette til Censorsekretariatet så snart det er muligt. I bedes orientere Censorsekretariatet, hvis prøven ændrer eksamensform f.eks. fra fysisk til digital såfremt der stadig ikke er allokeret en censor eller flyttes til ny dato.

Endvidere er det meget vigtigt, at der tages kontakt til de berørte censorer, således de ved om eksamen flyttes eller om den afholdes digitalt. Dette ansvar skal den eksamensafholdende institution sikre. Såfremt eksamen flyttes til ny dato, vil det være en fordel at det er de samme censorer, som påtager sig censuren, men dette er en aftale imellem institutionen og den berørte censor.

Vil du læse mere om digital eksamen, så klik her