Logo censorsekretariatet

Sekretariatet

Har du spørgsmål vedr. censoradministrationen eller hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte en af nedenstående.

Sender du en e-mail bestræber vi os på at svare denne inden for 1-2 hverdage.

Siden er under opdatering, såfremt du mangler kontaktinfo på formandskaberne så kontakt censorsekretariatet


Censorsekretariatet

Erhvervsakademiernes Censorsekretariat
kontakt@censorsekretariatet.dk
7269 8700
Censorserektariatet

Send sikker post via E- boks:

Hvis du skal sende sikker post til Censorsekretariatet, kan du benytte din e-boks til at sende fra. På denne måde er du garanteret at din forbindelse er sikker, og at dine data ikke bliver kompromitteret. Da Censorsekretariatet er forankret ved University College Nordjylland (UCN) vil det være deres hoved postkasse (vælg UCN som modtager) som du sender din sikker post til, derfor er det også vigtigt at du skriver att: Censorsekretariatet. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gør på vores hjemmeside under fanen: Persondatabeskyttelse- GDPR..

Marianne Kehlet Vork

Sekretariatsleder
mavo@censorsekretariatet.dk
7269 8700 / 7269 1365
 o4a6967

Ved spørgsmål som vedrører:

 • Valg til censorformandskaber
 • Møder/arrangementer for censorkorpset - herunder
  • Formandskabsmøder
  • Bestyrelsesmøder
  • Bestyrelsesmøder
  • Møde med uddannelsesnetværk og andre mødeformer
  • Censormøder
 • Sagsbehandling af ankesager
 • Aktindsigt og klagesager
 • Regnskab - herunder:
  • Honorering af formandskaber
  • Rejseafregning i forhold til formandskaberne
  • Økonomiske forhold i forhold til sekretariatet
 • Kontakt til ministeriet
 • Tilgang til nye uddannelser
 • Årsberetninger

  Katrine Fuglsang

  Administrationssekretær
  kontakt@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1366
   o4a7018

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Allokering af censorer
  • Efterbeskikkelse
  • Årsberetninger
  • Oprettelse af ankenævn
  • Aktindsigt og klagesager
  • Spørgsmål vedr. censor- og eksaminatorrapporter
  • Oprettelse af ansøgning
  • Brug af systemet
  • Oprettelse af bestillere
  • Administration og servicering af formandskaber
  • Servicering af censorer i forhold til allokeringer

  Hanne Christensen

  Administrationssekretær
  hac@censorsekretariatet.dk
  7269 8700 / 7269 1367
   o4a7013

  Ved spørgsmål som vedrører:

  • Nybeskikkelse
  • Valg til censorformandskaber
  • Administration af surveys
  • Udsende diverse mails/nyhedsbreve mm. Til censorkorps
  • Møder/arrangementer for censorkorpset
  • Censorformandskabsmøder
  • Vedligeholdelse af hjemmeside for formandskaber/uddannelser
  • Systemudvikling

  Censorformandskaberne

  Har du spørgsmål vedrørende et eventuelt afslag på en beskikkelsesansøgning, en klagesag der skal håndteres eller spørgsmål til studieordninger eller ændringer heraf, er du velkommen til at kontakte censorformandskabet for den uddannelse, der er relevant for forespørgslen.

  OBS Der er udfoldninger med censorformandskabernes mails, i skal derfor kontakte censorsekretariatet


  Censorformand for laboratorie- fødevare-, proces og miljøteknologi

  Gunhild Brynning
  miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  50 54 44 03
  Gunhild brynning
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • PBA Fødevareteknologi og applikation

  Censornæstformand for laboratorie- fødevare-, proces og miljøteknologi

  Conny Hanghøj
  miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk
  26 37 69 90
  Billede p%c3%a5 vej
  • Procesteknolog
  • Laborant
  • Miljøteknolog
  • PBA Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • PBA Fødevareteknologi og applikation

  Censorformand for Udvikling og markedsføring

  Klaus E. Olsen
  udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk
  40 90 46 10
  Klaus e olesen
  • Markedsføringsøkonom   
  • Bachelor of Export and technology management
  • PBA i International handel og markedsføring  

  Censornæstformand for Udvikling og markedsføring

  Anna Calledda
  udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk
  50 11 30 48
  Billede p%c3%a5 vej
  • Markedsføringsøkonom   
  • Bachelor of Export and technology management
  • PBA i International handel og markedsføring  

  Censorformand for Innovation og entrepreneurship

  Lars Haahr
  innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
  51 66 64 08
  Billede p%c3%a5 vej
  • PBA Innovation og entrepreneurship

  Censornæstformand for Innovation og entrepreneurship

  Klaus E. Olsen
  innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk
  40 90 46 10
  Klaus e olesen
  • PBA Innovation og entrepreneurship

  Censorformand for Sport, service og oplevelser

  Andreas Kjærgaard Kjeldsen
  sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
  40 41 40 83
  Andreas kj%c3%a6rgaard kjeldsen
  • Serviceøkonom
  • PBA Sportsmanagement 
  • PBA i international hospitality management

  Censornæstformand for Sport, service og oplevelser

  Jakob Morthorst-Jensen
  sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk
  22 90 96 29
  Jakob morthorst jensen
  • Serviceøkonom
  • PBA Sportsmanagement 
  • PBA i international hospitality management

  Censorformand for Handel og logistik

  Just Kjærgård Pedersen
  handeloglogistik@censorsekretariatet.dk
  22 44 43 33
  Just kj%c3%a6rg%c3%a5rd pedersen
  • Logistikøkonom 
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • PBA i Value chain management 
  • PBA i E-handel

  Censornæstformand for Handel og logistik

  Kent Riis
  handeloglogistik@censorsekretariatet.dk
  51 50 47 63
  Kent riis
  • Logistikøkonom 
  • Handelsøkonom
  • Handelsøkonom (deltid)
  • PBA i Value chain management 
  • PBA i E-handel

  Censorformand for Produktion, automation og teknik

  Jesper Frank Carstens
  produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
  72 69 15 89
  Jesper frank carstens
  • Produktionsteknolog  
  • Autoteknolog  
  • Automationsteknolog
  • PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 

  Censornæstformand for Produktion, automation og teknik

  Ole Cramer-Bach
  produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk
  28 40 84 75
   o4a6847
  • Produktionsteknolog  
  • Autoteknolog  
  • Automationsteknolog
  • PBA i Produktudvikling og Teknisk Integration 

  Censorformand for Installation og energi

  John Midtgaard Jensen
  installation@censorsekretariatet.dk
  72 69 14 80
  Billede p%c3%a5 vej
  • Installatør-vvs   
  • Installatør-el      
  • Energiteknolog  
  • Driftsteknolog Offshore 
  • PBA i Energi Management  
  • PBA Teknisk Manager Offshore 

  Censornæstformand for Installation og energi

  Christian Jørgensen Storm
  installation@censorsekretariatet.dk
  24 69 86 35
  Billede p%c3%a5 vej
  • Installatør-vvs   
  • Installatør-el      
  • Energiteknolog  
  • Driftsteknolog Offshore 
  • PBA i Energi Management  
  • PBA Teknisk Manager Offshore

  Censorformand for IT-udvikling

  Ole Middelhede
  IT-udvikling@censorsekretariatet.dk
  40 57 02 20
   o4a6947
  • Datamatiker 
  • It-teknolog 
  • PBA i Softwareudvikling 
  • PBA i Webudvikling 
  • PBA i Økonomi og informationsteknologi 
  • PBA i Dataanalyse
  • PBA i it-sikkerhed 
  • PBA i it-arkitektur

  Censornæstformand for IT-udvikling

  Henrik Valentin Jensen
  IT-udvikling@censorsekretariatet.dk
  29 49 46 28
  Billede p%c3%a5 vej
  • Datamatiker 
  • It-teknolog 
  • PBA i Softwareudvikling 
  • PBA i Webudvikling 
  • PBA i Økonomi og informationsteknologi 
  • PBA i Dataanalyse
  • PBA i it-sikkerhed 
  • PBA i it-arkitektur

  Censorformand for Digitalt design og kommunikation

  Ulla Skram
  digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk
  29 21 02 92
   o4a6827
  • Multimediedesign 
  • PBA Digital konceptudvikling 
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production 
  • PBA i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Censornæstformand for Digitalt design og kommunikation

  Niels Haltenhoff
  digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk
  28 36 12 31
  Billede p%c3%a5 vej
  • Multimediedesign 
  • PBA Digital konceptudvikling 
  • PBA Multiplatform Storytelling and Production 
  • PBA i Erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation

  Censorformand for Finans og økonomi

  kontakt@censorsekretariatet.dk
  72698700
  Billede p%c3%a5 vej
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller 
  • Finansøkonom 
  • PBA Finans 

  Censornæstformand for Finans og økonomi

  kontakt@censorsekretariatet.dk
  72698700
  Billede p%c3%a5 vej
  • Administrationsøkonom
  • Financial Controller 
  • Finansøkonom 
  • PBA Finans 

  Censorformandskabet for Design og Business 

  Tine Hjort
  design@censorsekretariatet.dk
  40 44 99 00
   o4a6814
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business

  Censornæstformand for Design og Business 

  Jeanette Lauridsen
  design@censorsekretariatet.dk
  51 24 26 49
  Jeanette lauridsen
  • Designteknolog
  • Entreprenørskab og Design
  • PBA Design og Business
  • PBA Smykker, Teknologi og Business

  Censorformand for PBA Beredskab, Katastrofe og risikomanagement

  Mette Møller Pedersen
  pbaberedskab@censorsekretariatet.dk
  40 13 77 45
   o4a6889
  • PBA Beredskab, Katastrofe og risikomanagement

  Censornæstformand for PBA Beredskab, Katastrofe og risikomanagement

  Dennis Ottosen
  pbaberedskab@censorsekretariatet.dk
  40 38 26 01
   o4a6903
  • PBA Beredskab, Katastrofe og risikomanagement

  Censorformand for Byggeri og landmåling

  Kirsten Nielsen
  byggeri@censorsekretariatet.dk
  20 71 31 34
   o4a7006
  • Byggekoordinator 
  • Byggetekniker 
  • Bygningskonstruktør 
  • Kort- og landmålingstekniker 

  Censornæstformand for Byggeri og landmåling

  Gert Johansen
  byggeri@censorsekretariatet.dk
  23 67 51 00
  Billede p%c3%a5 vej
  • Byggekoordinator 
  • Byggetekniker 
  • Bygningskonstruktør 
  • Kort- og landmålingstekniker 

  Censorformand for Jordbrug

  Annette Riddersholm
  jordbrugsvirksomhed@censorsekretariatet.dk
  63 15 11 02
   o4a6839
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug

  Censornæstformand for Jordbrug

  Kirsten Steen
  jordbrugsvirksomhed@censorsekretariatet.dk
  72 28 64 15
   o4a6835
  • Jordbrugsteknolog
  • PBA Jordbrug

  Censorformand for PBA i Optometri

  Marianne Ledet Maagaard
  optometri@censorsekretariatet.dk
  22 91 92 01
   o4a6994
  • PBA Optometri

  Censornæstformand for PBA i Optometri

  Signe Krejberg Jeppesen
  optometri@censorsekretariatet.dk
  25 12 01 42
   o4a6985
  • PBA Optometri

  Censorformand AU - Administration og forvaltning

  Dorte Wier
  AU-Administrationogforvaltning@censorsekretariatet.dk
  22 12 64 58
  Billede p%c3%a5 vej
  • Beskæftigelse
  • Offentlig forvaltning og administration
  • Socialt arbejde

  Censornæstformand AU - Administration og forvaltning

  Peer Schaumburg-Müller
  AU-Administrationogforvaltning@censorsekretariatet.dk
  22 12 64 58
  Billede p%c3%a5 vej
  • Beskæftigelse
  • Offentlig forvaltning og administration
  • Socialt arbejde

  Censorformand for AU - Ledelse

  Pia Lindkvist
  AU-Ledelse@censorsekretariatet.dk
  72 69 16 67
  Billede p%c3%a5 vej
  • HR
  • Ledelse

  Censornæstformand for AU - Ledelse

  Jørgen Rybirk
  AU-Ledelse@censorsekretariatet.dk
  40 43 68 57
  J%c3%b8rgen rybirk 1
  • HR
  • Ledelse

  Censorformand for AU - Velfærd, undervisning og sundhed

  Jette Surlykke Tobiasen
  AU-Velfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
  72 66 52 83
  Billede p%c3%a5 vej


  • Friluftsvejleder
  • Odontologisk praksis
  • Socialpædagogik
  • Sundhedspraksis
  • Ungdoms- og voksenundervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Velfærdsteknologi i praksis

  Censornæstformand for AU-Velfærd, undervisning og sundhed

  Anne Gerd Bangsbo Myrup
  AU-Velfaerdundervisningogsundhed@censorsekretariatet.dk
  20 29 25 11
  Billede p%c3%a5 vej
  • Friluftsvejleder
  • Odontologisk praksis
  • Socialpædagogik
  • Sundhedspraksis
  • Ungdoms- og voksenundervisning
  • Ungdomspædagogik
  • Velfærdsteknologi i praksis

  Censorformand for AU – Merkantil

  Kent Riis
  AU-Merkantil@censorsekretariatet.dk
  51 50 47 63
  Kent riis
  • Finansiel Rådgivning – Banker og realkredit, Ejendomsadministration, Ejendomsmægler og revision.
  • International Transport og Logistik
  • Kommunikation og Formidling
  • Oplevelsesøkonomi
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • Retail
  • Salg og markedsføring
  • Skatter og Afgifter
  Censornæstformænd for AU - Merkantil


  navn efternavn - mail - telefon nr. (vi afventer valg for fuldtidsuddannelsen)
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Finansiel Rådgivning – Banker og realkredit, Ejendomsadministration, Ejendomsmægler og revision.
  • Økonomi og Ressourcestyring
  • Skatter og Afgifter

  Just Kjærgård Pedersen - handeloglogistik@censorsekretariatet.dk - 22 44 43 33
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • International Transport og Logistik
  • Retail

  Klaus E. Olsen - udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk - 40 90 46 10
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Salg og markedsføring

  Ulla Skram - digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk - 29 21 02 92
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Kommunikation og Formidling

  Andreas Kjærgaard Kjeldsen - sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk - 40 41 40 86
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Oplevelsesøkonomi

  Censorformand for AU - Teknik, produktion, service m.v.

  Sara CBH Lorentzen
  AU-Teknikproduktionservice@censorsekretariatet.dk
  51 56 66 65
   o4a6933
  • Ernæring
  • Gastronomi
  • Hygiejne og rengøringsteknik
  • Kvalitet og måleteknologi
  • Miljøteknologi
  • Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi
  • Innovation, produkt og produktion
  • EL-installation
  • VVS-installation
  • Byggekoordination
  • Byggeteknologi
  • Automation og drift
  • Energiteknologi


  Censornæstformænd for AU - Teknik, produktion, service m.v.


  Gunhild Brynning - miljooglaboratorieteknologi@censorsekretariatet.dk - 50 54 44 03
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Ernæring
  • Gastronomi
  • Hygiejne og rengøringsteknik
  • Kvalitet og måleteknologi
  • Miljøteknologi
  • Proces-, Laboratorie- og Fødevareteknologi

  Lars Haahr - innovationogentrepreneurship@censorsekretariatet.dk - 51 66 64 08
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Innovation, produkt og produktion

  Censornæstformand for følgende fagområder:
  John midtgaard Jensen installation@censorsekretariatet.dk - 72 69 14 80

  • EL-installation
  • VVS-installation
  • Energiteknologi

  Ole Middelhede - 40 57 02 20 - IT-udvikling@censorsekretariatet.dk
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Informationsteknologi

  Kirsten Nielsen - byggeri@censorsekretariatet.dk - 20 71 31 34
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Byggekoordination
  • Byggeteknologi

  Jesper Frank Carsten - produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk - 72 69 15 89
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Automation og drift

  Censorformand for Censorkorpset økonomisk og merkantile diplomuddannelser

  kontakt@censorsekretariatet.dk
  72698700
  Billede p%c3%a5 vej
  • Obligatorisk modul Forretningsforståelse

  Fagområder inden for den merkantile diplomuddannelse

  • Bæredygtig virksomhed
  • E-Handel
  • Finansiel Rådgivning
  • International handel og markedsføring
  • Kommunikation
  • Leisure management
  • Økonomi og regnskab
  • Salg og markedsføring
  • Shipping
  • Sportsmanagement
  • Transport og supply chain optimering
  • Turistfører
  • Skat
  • Vurdering
  • Design og Business

  Censornæstformænd for Censorkorpset økonomisk og merkantile diplomuddannelser


  Anderas Kjærgaard Kjeldsen - sportserviceogoplevelser@censorsekretariatet.dk - 40 41 40 83
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Turistfører
  • Sportsmanagement

  Klaus E. Olsen - udviklingogmarkedsfoering@censorsekretariatet.dk - 40 90 46 10
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Salg og markedsføring
  • International handel og markedsføring

  Just Kjærgård Pedersen - handeloglogistik@censorsekretariatet.dk - 22 44 43 33
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • E-handel
  • Shipping
  • Transport og supply chain optimering

  Ulla Skram - digitalkommunikationogmultimedie@censorsekretariatet.dk - 29 21 02 92
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Kommunikation

  Navn efternavn - mail - telefon nr
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Finansiel Rådgivning
  • Økonomi og regnskab
  • Skat

  Pia Lindkvist - AU–Ledelse@censorsekretariatet.dk - 72 69 16 67
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Leisure management

  Jesper Frank Carstensen - produktionautomationogteknik@censorsekretariatet.dk - 72 69 15 89
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Bæredygtig virksomhed

  Tine Hjort - design@censorsekretariatet.dk - 40 44 99 00
  Censornæstformand for følgende fagområder:

  • Design og Business