√Örsberetninger
√Örsberetningerne fra censorforpersonskabet er en af de vigtigste opgaver, censorforpersonskaberne er forpligtet p√• i henhold til g√¶ldende bekendtg√łrelse om pr√łver og eksamener i erhvervsrettede videreg√•ende uddannelser og som et vigtigt led i kvalitetssikring af uddannelserne. √Örsberetningen samler op p√• de s√¶rlige forhold, der har haft betydning for uddannelserne i √•rets l√łb. Den afgives p√• baggrund af censorernes rapporter, der efter endt eksamensforl√łb skal udfyldes.

Som led i kvalitetssikring af uddannelserne er censorforpersonskaberne hvert √•r forpligtet til at udarbejde √•rsberetninger, jf. censorbekendtg√łrelsen.

For at kunne evaluere hele vejen rundt tager √•rsberetningerne afs√¶t i eksaminator- og censorrapporterne. Derfor er det utroligt vigtigt for udarbejdelsen, at disse rapporter bliver udfyldt og indsendt. Svarraten p√• rapporterne ligger p√• n√¶sten 100 procent, og der sondres mellem kvalitative og kvantitative sp√łrgsm√•l i disse. De kvalitative besvarelser er n√łdvendige for censorforpersonskaberne for at kunne udarbejde √•rsberetningerne.

Censorrapporterne er derudover vigtige i forbindelse med akkreditering, da uddannelsesinstitutionerne har brug for censorernes vurderinger og input, således at disse kan bidrage til at kvalitetssikre uddannelsernes indhold og eksamensform.

√Örsberetningerne kan f.eks. fort√¶lle noget om, hvad der har fyldt p√• de forskellige uddannelser i l√łbet af √•ret, allokeringer, konkrete bem√¶rkninger i rapporterne m.m.

Vil du vide mere om censor- og eksaminatorrapporterne - klik her: Censor - Censorsekretariatet. Her finder du 'Introduktion til censors virke' og klikker på 'Censorrapport'.


Herunder kan du læse årsberetninger fra de forskellige uddannelsesfamilier