Logo censorsekretariatet
Årsberetninger
Årsberetningerne fra Censorformandskabet er en af de vigtigste opgaver censorformandskaber er forpligtet på i henhold til gældende bekendtgørelse om prøver og eksamener i erhvervsrettede videregående uddannelser og som et vigtigt led i kvalitetssikring af uddannelserne. Årsberetningen samler op på de særlige forhold, der har haft betydning for uddannelserne i årets løb. Den afgives på baggrund af censorernes rapporter, der efter endt eksamensforløb skal udfyldes.
Årsberetninger for