Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet
Hobrovej 85 - 9000 Aalborg - 7269 8700 - kontakt@censorsekretariatet.dk
Postboks 44 - 9100 Aalborg

Her er fortællingen om censorsekretariatets interessenter: Først og fremmest udstikker ministeriet de retningslinjer, som alle arbejder ud fra. I midten er “skoleskibet”, hvor man som studerende kan tage sig en uddannelse. Med om bord er den studerende, som skal bevise, at personen kan styre skibet, eksaminator, som ved, hvordan et skib skal sejles, og censor, som overvåger, at det går ordentligt til. Når det er tid til en eksamen, sætter bestilleren det hele i bevægelse med årerne. Fyrtårnet, dvs. Censorformandskabet, som censor spejler efter, ved hvordan landet og erhvervet ligger. Kortet repræsenterer uddannelsesnetværket, som kan give et billede af, hvor man kan sejle, og hvor man kan gå i land. Censorsekretariatet forankrer samarbejdet mellem uddannelserne og censorerne. Bestyrelsen i Censorsekretariatet vejleder og fungerer derfor som kompas.


Censorsekretariatet holder lukket i uge 8 grundet vinterferie.

Censormøder
Censorudvalget er endnu ikke kommet med en dato for offentliggørelsen af rapporten og dens anbefalinger til censorinstitutionen. Derfor udsætter vi censormøderne den 08. og 09. februar 2017. Vi afholder censormøde i oktober 2017 i henholdsvis København og Århus, information derom vil sendes ud i løbet af 2017.


Censorudvalget er kommet med deres anbefalinger til en ny censorinstitution.

I kan læse rapporten her